Strooks

Een strook is een eenheid van erkenning, dat kan zowel positief als negatief zijn.

Soorten strooks:

Er zijn verschillende soorten strooks:

  • Verbaal/non-verbaal
  • Positief/negatief
  • Voorwaardelijk/onvoorwaardelijk

Warme donsjes

Warme donsjes zijn strooks die:

  • Positief onvoorwaardelijk zijn of
  • Positief voorwaardelijk zijn

Deze zijn groei bevorderend.

Koude stekels

Koude stekels zijn zijn strooks die :

  • Negatief voorwaardelijk zijn of
  • Negatief onvoorwaardelijk zijn

Negatief onvoorwaardelijke strooks zijn groeibelemmerend!

En verder geldt:

  • Beter positieve dan negatieve strooks
  • Beter negatieve dan geen strooks
Heb je gevonden wat je zocht? Ja Nee Hartelijk dank voor de feedback
Kun je ons vertellen wat je verwachtte?

Met onze gedachten scheppen wij de wereld, zonder onze gedachten ervaren wij de wereld

- Boeddha