Strooks

Een strook is een eenheid van erkenning, dat kan zowel positief als negatief zijn.

Soorten strooks:

Er zijn verschillende soorten strooks:

  • Verbaal/non-verbaal
  • Positief/negatief
  • Voorwaardelijk/onvoorwaardelijk

Warme donsjes

Warme donsjes zijn strooks die:

  • Positief onvoorwaardelijk zijn of
  • Positief voorwaardelijk zijn

Deze zijn groei bevorderend.

Koude stekels

Koude stekels zijn zijn strooks die :

  • Negatief voorwaardelijk zijn of
  • Negatief onvoorwaardelijk zijn

Negatief onvoorwaardelijke strooks zijn groeibelemmerend!

En verder geldt:

  • Beter positieve dan negatieve strooks
  • Beter negatieve dan geen strooks
Heb je gevonden wat je zocht? Ja Nee Hartelijk dank voor de feedback
Kun je ons vertellen wat je verwachtte?

Make tomorrow today

- Peter Gabriel