Functionele model van egotoestanden

OVK functioneel Corael
Het functionele model van egotoestanden beschrijft het gebruik van egotoestanden in relatie tot anderen. Dit is voor anderen waarneembaar.

Structurerende Ouder (SO)

Gedrag vanuit de Structurerende Ouder is bijvoorbeeld kritisch, begrenzend, corrigerend of aanklagend.

Voedende Ouder (VO)

Gedrag vanuit de Voedende Ouder is bijvoorbeeld zorgzaam, helpend, steunend of betuttelend.

Volwassene (V)

Gedrag vanuit de Volwassene egotoestand is bijvoorbeeld informatie geven of gedachten en gevoelens uitdrukken in het hier en nu.

Vrije Kind (VK)

Gedrag vanuit het Vrije Kind is bijvoorbeeld spontaan, creatief, spelend, plagend of impulsief.

Aangepast Kind (AK)

Gedrag vanuit het Aangepaste Kind is bijvoorbeeld aanpassen aan de ander, verlegen, terugtrekken, mokken, aanklagen, rebels of overaanpassen.
 

Structurele model van egotoestanden (1e orde)

OVK Corael
Het structurele model van egotoestanden beschrijft de inhoud, wat de persoon van binnen ervaart. Dit is niet altijd voor anderen waarneembaar.

Ouder-egotoestand (O)

De Ouder egotoestand bevat onze gedachten, gevoelens en gedragingen die we hebben overgenomen van onze ouderfiguren

Volwassene-egotoestand (V)

De Volwassene-egotoestand bevat onze gedachten, gevoelens en gedragingen die een directe reactie zijn op het hier en nu.

Kind-egotoestand (K)

De Kind-egotoestand bevat onze gedachten, gevoelens en gedragingen die we herhalen uit de tijd dat we zelf nog kind waren.
 

Structurele model van egotoestanden (2e orde)

structurele-model-2e-orde-fig

Ouder-egotoestand (O2)

O2 is onderverdeeld in O3, V3, K3. Dit zijn de overgenomen boodschappen van ouderfiguren
O3: bevat de boodschappen vanuit de Ouderegotoestand van ouderfiguren
V3: bevat de redenen van de ouderfiguren voor deze boodschappen
K3: onbewuste boodschappen vanuit de Kindegotoestand van de ouderfiguren

Volwassene-egotostand (V2)

V2 is niet onderverdeeld.

Kind-egotoestand (K2)

K2 is onderverdeeld in:
O1: Magische Ouder
V1: Kleine professor
K1: Somatisch kind

Heb je gevonden wat je zocht? Ja Nee Hartelijk dank voor de feedback
Kun je ons vertellen wat je verwachtte?

Waarheid zit meer in het proces dan in het resultaat

- Krishnamurti