Contract

Eric Berne beschrijft een contract als een een expliciete wederzijdse overeenstemming tot een nauwkeurig omschreven gang van zaken (Berne 1966).

Drie lagen in het contract

Berne beschreef drie lagen in het contract (Berne 1966, Hay 1995):
1. Procedurele niveau
2. Professionele niveau
3. Psychologische niveau

Criteria voor een goed contract

Een goed contract voldoet aan de volgende criteria (Stewart, 2007):
1. Het contract is doelgericht, waarbij het doel aansluit bij het innerlijk verlangen (Kind) van de cliënt
a. Positief
b. Binnen Eigen controle
c. Toetsbaar
d. Context duidelijk
e. Ecologisch

2. Verborgen contracten zijn uitgesloten
3. Begrijpelijk voor achtjarigen
4. Achterdeurtjes zijn gesloten

Contract eisen van Steiner

Claude Steiner & William Cassidy (1969) geven aan dat een contract aan vier eisen moet voldoen:
1. Wederzijdse overeenstemming
2. Redelijke honorering
3. Competentie
4. Legaliteit

Heb je gevonden wat je zocht? Ja Nee Hartelijk dank voor de feedback
Kun je ons vertellen wat je verwachtte?

Laat wat je gegeven is tot bloei komen en zich op steeds grotere diepten ontvouwen

- Sogyal Rinpoche